System podatkowy

w Irlandii

To, co charakteryzuje system podatkowy w Irlandii, to jego przejrzysta forma i stosunkowo niskie podatki. Jeżeli obowiązek podatkowy nie przytłacza swoim ciężarem obywatela lub rezydenta, czy też innej osoby pracującej w tym kraju, to rośnie motywacja i chęć do pracy. Wie o tym rząd Irlandii, który nie chce za bardzo interweniować w życie prywatne swoich obywateli. Osoby wyjeżdżające do legalnej pracy do Irlandii powinny jednak wiedzieć coś więcej o tym jaki jest system podatkowy w tym kraju – z czego się składa i co go kształtuje oraz jakich podmiotów dotyczy. Trzeba bowiem pamiętać, że podejmując legalną pracę u irlandzkiego pracodawcy i na nas spadnie obowiązek podatkowy. Dużą wiedzę z zakresu irlandzkich podatków powinni mieć również Ci, którzy chcą z sukcesem chcą się podjąć samozatrudnienia, czyli otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w tym kraju.

Rok podatkowy w Irlandii, podobnie jak w Polsce wyznacza rok kalendarzowy.

System podatkowy w Irlandii składa się między innymi z następujących rodzajów podatków:

 • PIT – Personal Income Tax – czyli podatek od dochodów osobistych, którego wielkość uzależniona jest od osiąganych przez podatnika dochodów – w Irlandii obowiązują dwie stawki tego podatku,
 • CIT – Corporate Income Tax – czyli podatek od dochodów od osób prawnych, z którego obowiązku płacenia w pewnych przypadkach na określony okres czasu można być zwolnionym, np. w odniesieniu do nowo powstałych w Irlandii spółek,
 • Capital Acquisitions Tax – czyli podatek od spadków i darowizn w Irlandii,
 • Capital Gains Tax – czyli podatek od zysków kapitałowych, inaczej mówiąc należność podatkowa za uzyskany dochód z osiągniętego z inwestycji zysku,
 • VAT – Value Added Tax – czyli podatek od wartości dodanej, nakładany na wybrane usługi i towary, w tym na niektóre rodzaje żywności w Irlandii,
 • Excise Duty – czyli podatek akcyzowy, którym objęte są w Irlandii między innymi wyroby tytoniowe, alkohol i paliwo,
 • Dividend Withholding Tax – czyli podatek od wypłaconych dywidend, w większości przypadków konieczny do opłacenia przez irlandzkie spółki przy wypłacaniu dywidendy swoim inwestorom,
 • RCT – Relevant Contract Tax – czyli podatek przy kontraktach, który jest pobierany przy wypłatach związanych ze zrealizowanymi kontraktami w branży leśnej, budowlanej, w przetwórstwie mięsa; RCT jest pobierany przez zleceniodawcę,
 • DIRT – Deposit Interest Retention Tax – czyli podatek od dochodów osiągniętych z depozytów bankowych, jest on potrącany bezpośrednio przez banki,
 • Stamp Duty – opłata skarbowa, czyli jednorazowy podatek którym obarczone są w Irlandii niektóre czynności prawne, przykładowo kupno lub sprzedaż nieruchomości,
 • Universal Social Charge – czyli wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego, płacone przez pracowników, podatek ten jest jednocześnie obowiązkowym ubezpieczeniem łączącym w sobie dwa do niedawna istniejące oddzielnie podatki Income Levy (ubezpieczenie socjalne) oraz Health Levy (ubezpieczenie zdrowotne).

Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie podatków w Irlandii pomoże osobom żyjącym lub planującym życie i pracę w tym kraju, odnaleźć się w irlandzkim systemie podatkowym. Informację na temat obowiązujących w roku 2012 stawkach podatkowych można znaleźć w artykule: Podatki w Irlandii i stawki podatkowe w 2012 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>